ГЛАСМЕДЖИК ЕООД

Гр. Варна 9000, Ул. Младежка 35,

Вх. Д, Ап. 19

+359 885 800 927

office@glassmagicbg.com

www.glassmagicbg.com

Лиценз на оторизиран техник

Лиценз 00033 / Валиден за 2020 г.
Издаден на Мартин Цветков
Удостоверява, че техникът Мартин Цветков е лицензиран от фирма "Гласмеджик ЕООД" да извършва ремонтни дейности по възстановяване на автомобилни стъкла чрез UV-фотополимерна технология използвайки единствено материали на DELTAKITS предоставени от единствения оторизиран представител за България "Гласмеджик ЕООД".
Управител:

Инж. Светослав Обретенов

Гласмеджик ЕООД

Седалище и адрес на управление:

Гр. Варна 9000

Ул. Черни връх 58, Ап. 10